हवामान अंदाज

Pune

Today, मे 28, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
01:30-06:30 Clear sky Clear sky 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास from वेस्ट
06:30-12:30 Clear sky Clear sky 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.2 किलोमीटर/तास from वेस्ट
12:30-18:30 Clear sky Clear sky 35 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
18:30-00:30 Clear sky Clear sky 30 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट

Tomorrow, मे 29, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 स्पष्ट स्पष्ट 24 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13 किलोमीटर/तास from वेस्ट
06:30-12:30 Clear sky Clear sky 24 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.1 किलोमीटर/तास from वेस्ट
12:30-18:30 स्पष्ट स्पष्ट 35 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 19.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
18:30-00:30 Clear sky Clear sky 30 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.9 किलोमीटर/तास from वेस्ट

मे 30, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 Clear sky Clear sky 24 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
05:30-11:30 Clear sky Clear sky 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 स्पष्ट स्पष्ट 34 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 स्पष्ट स्पष्ट 33 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 19.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 स्पष्ट स्पष्ट 26 °सेल्सिअस 0 mm 1012 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13 किलोमीटर/तास from वेस्ट

मे 31, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 Clear sky Clear sky 24 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 स्पष्ट स्पष्ट 34 °सेल्सिअस 0.4 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.2 किलोमीटर/तास from उत्तर- वायव्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 32 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य

जून 1, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 34 °सेल्सिअस 2.2 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास from East
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 31 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.7 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 पाऊस पाऊस 26 °सेल्सिअस 1.3 mm 1010 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जून 2, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए Light air, 3.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 मुसळधार पाऊस मुसळधार पाऊस 31 °सेल्सिअस 7.2 mm 1009 एचपीए Light air, 2.9 किलोमीटर/तास from ईशान्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 28 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए Light air, 5.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जून 3, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए Light air, 4 किलोमीटर/तास from Southeast
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 32 °सेल्सिअस 0.4 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from South-Southeast
17:30-23:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 28 °सेल्सिअस 0.9 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 पाऊस पाऊस 24 °सेल्सिअस 1.1 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.3 किलोमीटर/तास from South-Southeast

जून 4, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.7 किलोमीटर/तास from East-Southeast
11:30-17:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 28 °सेल्सिअस 0.5 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.4 किलोमीटर/तास from South
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 28 °सेल्सिअस 0.2 mm 1004 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.4 किलोमीटर/तास from South
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.1 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.3 किलोमीटर/तास from South

जून 5, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.5 किलोमीटर/तास from Southeast
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 30 °सेल्सिअस 1.1 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.1 किलोमीटर/तास from दक्षिण- नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 28 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.1 किलोमीटर/तास from नैऋत्य

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी