हवामान अंदाज

Pune

Today, सप्टेंबर 27, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
02:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0.4 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 5.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.9 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
18:30-00:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट

Tomorrow, सप्टेंबर 28, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0.2 mm 1011 एचपीए Light air, 5 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
12:30-18:30 स्पष्ट स्पष्ट 28 °सेल्सिअस 0.5 mm 1010 एचपीए Light air, 4.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
18:30-00:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य

सप्टेंबर 29, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए Light air, 5.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए Light air, 5.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 स्पष्ट स्पष्ट 27 °सेल्सिअस 0.3 mm 1011 एचपीए Light air, 4.3 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

सप्टेंबर 30, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 18 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 Clear sky Clear sky 26 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए Light air, 5 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑक्टोबर 1, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 19 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.9 किलोमीटर/तास from वेस्ट

ऑक्टोबर 2, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.8 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.2 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.4 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.8 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 5.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑक्टोबर 3, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 स्पष्ट स्पष्ट 21 °सेल्सिअस 0.1 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 मुसळधार पाऊस मुसळधार पाऊस 27 °सेल्सिअस 5.2 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.1 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 स्पष्ट स्पष्ट 21 °सेल्सिअस 0 mm 1012 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑक्टोबर 4, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 21 °सेल्सिअस 0.6 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 1.1 mm 1012 एचपीए Light air, 4.3 किलोमीटर/तास from उत्तर- वायव्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0.5 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.6 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.2 mm 1012 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.3 किलोमीटर/तास from वेस्ट

ऑक्टोबर 5, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0.1 mm 1011 एचपीए Light air, 4.7 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 25 °सेल्सिअस 1 mm 1012 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 25 °सेल्सिअस 0.5 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी