हवामान अंदाज

Pune

Today, जून 20, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
18:30-00:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 27 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18.7 किलोमीटर/तास from वेस्ट

Tomorrow, जून 21, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 स्पष्ट स्पष्ट 24 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 33 °सेल्सिअस 0.9 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 27 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जून 22, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.8 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 33 °सेल्सिअस 0.6 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 29 °सेल्सिअस 0 mm 1004 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from वेस्ट

जून 23, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.7 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 32 °सेल्सिअस 2.7 mm 1004 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 पाऊस पाऊस 28 °सेल्सिअस 1.6 mm 1002 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.7 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 पाऊस पाऊस 25 °सेल्सिअस 4.4 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from वेस्ट

जून 24, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 जोरदार पाऊस जोरदार पाऊस 23 °सेल्सिअस 7.2 mm 1004 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 26 °सेल्सिअस 1.2 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.8 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 जोरदार पाऊस जोरदार पाऊस 28 °सेल्सिअस 5.4 mm 1001 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 जोरदार पाऊस जोरदार पाऊस 24 °सेल्सिअस 17.8 mm 1003 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from वेस्ट

जून 25, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 पाऊस पाऊस 23 °सेल्सिअस 3.4 mm 1002 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.7 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.9 mm 1004 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 स्पष्ट स्पष्ट 27 °सेल्सिअस 0 mm 1002 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जून 26, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 पाऊस पाऊस 24 °सेल्सिअस 1.4 mm 1004 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 28 °सेल्सिअस 4.6 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 स्पष्ट स्पष्ट 27 °सेल्सिअस 0 mm 1004 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जून 27, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 पाऊस पाऊस 24 °सेल्सिअस 1.3 mm 1004 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 12.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 3.1 mm 1005 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 25.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 26 °सेल्सिअस 0.5 mm 1003 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 पाऊस पाऊस 24 °सेल्सिअस 1.5 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जून 28, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 पाऊस पाऊस 23 °सेल्सिअस 3.8 mm 1004 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 जोरदार पाऊस जोरदार पाऊस 27 °सेल्सिअस 33.4 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 जोरदार पाऊस जोरदार पाऊस 24 °सेल्सिअस 10 mm 1004 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 जोरदार पाऊस जोरदार पाऊस 23 °सेल्सिअस 18.8 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी