हवामान अंदाज

Pune

Today, ऑगस्ट 20, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
14:30-18:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 28 °सेल्सिअस 0.4 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.5 किलोमीटर/तास from वेस्ट

Tomorrow, ऑगस्ट 21, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.6 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.8 mm 1010 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.8 किलोमीटर/तास from वेस्ट

ऑगस्ट 22, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13 किलोमीटर/तास from वेस्ट
06:30-12:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.5 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from वेस्ट
12:30-18:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.7 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.2 किलोमीटर/तास from वेस्ट
18:30-00:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.1 किलोमीटर/तास from वेस्ट

ऑगस्ट 23, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.1 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 स्पष्ट स्पष्ट 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 24, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.6 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 1 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18.7 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 25, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 27 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.9 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 26, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 27, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.6 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.9 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 12.2 किलोमीटर/तास from नैऋत्य

ऑगस्ट 28, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 27 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 29, 2019

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 स्पष्ट स्पष्ट 27 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी