Quick Links

Overview & Functioning

नगर सचिव विभागाची कामे

 • मुख्यसभा, स्थायी समिती, विधी समिती, शहर सुधारणा समिती,महिला बाल कल्याण समिती, नाव समिती, क्रीडा समिती व इतर समिती कार्यपत्रिका,ठराव व इतिवृत्त तयार करणे
 • मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अध्यक्ष,स्थायी समिती, मा.अध्यक्ष,शहर सुधारणा समिती, मा.अध्यक्ष,महिला बाल  कल्याण समिती, मा.विधी समिती, क्रीडा समिती इतर समित्या नामनिर्देशित सभांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे
 • नगरसेवकांची मानधन व सभा भत्यांची बिले
 • सेवकवर्गाची कामे उदाः पगार, सेवा पुस्तक व इतर सर्व संबंधित कामे
 • महापौर अतिथी भत्ता, इंधन बिले, सभा बिले
 • रेकॉर्डचे जतन करणे
 • नगरसचिव कार्यालयाकडे एकूण ७७ इतका सेवकवर्ग आहे. नगरसचिव कार्यालयासाठी एकूण रक्कम रू.४२,५००,०००/- इतके बजेट सन २०१६ - १७ या वर्षासाठी उपलब्ध आहे
 • मुख्यसभा, स्थायी समिती, विधी समिती, शहर सुधारणा समिती,महिला बाल कल्याण समिती, नाव समिती, क्रीडा समिती व इतर समिती कार्यपत्रिका,ठराव व इतिवृत्त तयार करणे
 • मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अध्यक्ष,स्थायी समिती, मा.अध्यक्ष,शहर सुधारणा समिती, मा.अध्यक्ष,महिला बाल  कल्याण समिती, मा.विधी समिती, क्रीडा समिती इतर समित्या नामनिर्देशित सभांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे
 • नगरसेवकांची मानधन व सभा भत्यांची बिले
 • सेवकवर्गाची कामे उदाः पगार, सेवा पुस्तक व इतर सर्व संबंधित कामे
 • महापौर अतिथी भत्ता, इंधन बिले, सभा बिले
 • रेकॉर्डचे जतन करणे
 • नगरसचिव कार्यालयाकडे एकूण ७७ इतका सेवकवर्ग आहे. नगरसचिव कार्यालयासाठी एकूण रम रू.४२,५००,०००/- इतके बजेट सन २०१६ - १७ या वर्षासाठी उपलब्ध आहे
फाईलचे नाव तारीख
Jully 2019 Dakhal Kele Vishay.pdf जुलै 12, 2019
Standing karyapatrika 16 July 19 जुलै 12, 2019
Mukhya Sabha Jully 2019 Purawani.pdf जुलै 10, 2019
Mukhya Sabha Karyaptrika Jully 2019.pdf जुलै 8, 2019
Standing karyapatrika 9 May 19 जुलै 6, 2019
Standing karyapatrika 2 July 19 जून 29, 2019
Standing karyapatrika 25 June 19 जून 21, 2019
Name Samiti 20.6.2019.pdf जून 19, 2019
Standing karyapatrika 17 Jun 19 जून 14, 2019
Mukhya Sabha Karyaptrika June 2019.pdf जून 10, 2019
Standing karyapatrika 11 June 19 जून 7, 2019
Name Samiti 10.6.2019 Election Karyaptrika.pdf जून 6, 2019
Mahila Bal Kalyan Samiti - 29 5 2019.pdf मे 28, 2019
krida karyapatrika 29.5.2019.pdf मे 28, 2019
vidhi Samiti karyapatrika 30.5.2019.pdf मे 28, 2019
Shahar Sudharana Samiti 30.5.2019.pdf मे 28, 2019
Shahar Sudharana Samiti karyapatrika 24.5.2019.pdf मे 28, 2019
May 2019 Tahakub Sabha Karyaptrika.pdf मे 21, 2019
May 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika.pdf मे 17, 2019
Standing karyapatrika 21 May 19 मे 17, 2019
Standing karyapatrika 14 May 19 मे 10, 2019
Standing karyapatrika 6 May 19 मे 2, 2019
Standing karyapatrika 24 Apr 19 एप्रिल 20, 2019
Standing karyapatrika 16 Apr 19 एप्रिल 20, 2019
Standing karyapatrika 9 Apr 19 एप्रिल 8, 2019
Standing karyapatrika 2 Apr 19 मार्च 28, 2019
Standing Dakhal Vishay 8 Mar 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 27 Feb 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 21 Feb 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 14 Feb 19 मार्च 27, 2019

पाने

Array

विभाग माहिती

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. पारखी सुनिल

पदनाम: नगरसचिव

ई-मेल आयडी: sunilparkhi@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931034

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. शशिकांत जंगले

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 2025501025

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. शुभांगी रणपिसे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 2025501038

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

Public Disclosure
Key Documents
image