Recruitments

विभागाचे नाव विषय डाउनलोड प्रारंभ तारीख अंतिम तारीख
आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट PMC–MET च्या प्रस्तावित वैदयकीय महाविद्यालयासाठी तात्पुरत्या स्वरुपामध्ये आवश्यक अध्यापन वर्ग पदभरती Walk-In-Interview शुक्रवार, सप्टेंबर 24, 2021 शनिवार, ऑक्टोबर 23, 2021