• ३१ मे पर्यंत आपला मिळकत कर भरा आणि मिळकत करात ५ ते १० % सूट मिळवा..

  अधिक वाचा
 • स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०२०

  अधिक वाचा
 • आता मिळकत कर भरा कुठल्याही जादा शुल्काविना

  अधिक वाचा
 • आपल्या मिळकतीचे तपशील मिळवण्यासाठी आपला मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी येथे नोंदवा

  अधिक वाचा
 • अधिक वाचा

OVERVIEW & FUNCTIONING

Coming Soon...

माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.
 

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. विलास कानडे

पदनाम: सह महापालिका आयुक्त

ई-मेल आयडी: vilas.kanade@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931181

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव:

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री प्रकाश कांबळे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी: prakash.kamble@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 8308842926

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: ROOM NO. 05, PMC MAIN BUILDING, NEAR MANGALA THEATER, SHIVAJINAGAR, PUNE - 05

दूरध्वनी क्रमांक: + 20 2550 1157

ई-मेल आयडी: propertytax@punecorporation.org

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. विलास कानडे

पदनाम: सह महापालिका आयुक्त

ई-मेल आयडी: vilas.kanade@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931181

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव:

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री प्रकाश कांबळे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी: prakash.kamble@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 8308842926

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: ROOM NO. 05, PMC MAIN BUILDING, NEAR MANGALA THEATER, SHIVAJINAGAR, PUNE - 05

दूरध्वनी क्रमांक: + 20 2550 1157

ई-मेल आयडी: propertytax@punecorporation.org

Public Disclosure
Key Documents
image