आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
71% (2606 मत)
नाही
29% (1060 मत)
एकूण मते: 3666