आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
76% (8437 मत)
नाही
24% (2648 मत)
एकूण मते: 11085