आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
74% (3782 मत)
नाही
26% (1356 मत)
एकूण मते: 5138