आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
76% (6447 मत)
नाही
24% (2066 मत)
एकूण मते: 8513