आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
75% (4868 मत)
नाही
25% (1655 मत)
एकूण मते: 6523