आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
72% (2924 मत)
नाही
28% (1128 मत)
एकूण मते: 4052