समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
मुख्य सभा Jan 2021 Dakhal Karun Ghetle Vishay फेब्रुवारी 12, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 9 Feb 21 फेब्रुवारी 12, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 16 Feb 21 फेब्रुवारी 12, 2021
मुख्य सभा Khas Sabha 8.2.2021 फेब्रुवारी 5, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 2 Feb 21 जानेवारी 29, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Jan 21 जानेवारी 25, 2021
मुख्य सभा Jan 2021 Purawani जानेवारी 21, 2021
मुख्य सभा Dec 2020 Karun Ghetale जानेवारी 20, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 19 Jan 21 जानेवारी 16, 2021
नाव समिती Name Samiti 15.1.2021 जानेवारी 15, 2021
मुख्य सभा Jan 2021 Mukhya Sabha Information Takta जानेवारी 12, 2021
मुख्य सभा Jan 2021 जानेवारी 12, 2021
मुख्य सभा Jan 2021.... जानेवारी 11, 2021
नाव समिती Name Samiti 8.1.2021 जानेवारी 8, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 Jan 21 जानेवारी 8, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Jan 21 जानेवारी 1, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 29 Dec 20 डिसेंबर 24, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 22 Dec 20 डिसेंबर 18, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha purawani Dec 2020.pdf डिसेंबर 14, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 15 Dec 20 डिसेंबर 10, 2020
शहर सुधारणा समिती Shahar Sudharana Samiti 11.12.20.pdf डिसेंबर 8, 2020
क्रीडा समिती Krida Samiti 9.12.20.pdf डिसेंबर 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 8 Dec 20 डिसेंबर 3, 2020
मुख्य सभा Dec 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf नोव्हेंबर 26, 2020
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 1 Dec 20 नोव्हेंबर 25, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 27 Oct 20 नोव्हेंबर 20, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 20 Oct 20 नोव्हेंबर 20, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 6 Oct 20 नोव्हेंबर 20, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 24 Sep 20 नोव्हेंबर 20, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 15 Sep 20 नोव्हेंबर 20, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 24 Nov 20 नोव्हेंबर 20, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 17 Nov 20 नोव्हेंबर 11, 2020
क्रीडा समिती krida samiti karypatrika 11.11.2020.pdf नोव्हेंबर 10, 2020
शहर सुधारणा समिती Shahar Sudharana Samiti 12.11.2020.pdf नोव्हेंबर 10, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Karyaptrika Nov 2020.pdf नोव्हेंबर 10, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 10 Nov 20 नोव्हेंबर 6, 2020
मुख्य सभा Nov 2020 Mukhya Sabha Information Takta.pdf नोव्हेंबर 3, 2020
मुख्य सभा OCT 20 Dakhal Karun Ghetale.pdf नोव्हेंबर 3, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Nov 20 नोव्हेंबर 2, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 27 Oct 20 ऑक्टोबर 23, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 20 Oct 20 ऑक्टोबर 16, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Purawani Oct 20.pdf ऑक्टोबर 15, 2020
मुख्य सभा Mukhya Sabha Oct 2020.pdf ऑक्टोबर 14, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika Dakhal Tah. 15 Oct 20 ऑक्टोबर 13, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 13 Oct 20 ऑक्टोबर 8, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 6 Oct 20 ऑक्टोबर 1, 2020
स्थायी समिती Standing karyapatrika 29 Sep 20 सप्टेंबर 24, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Tah.Sabha 24 Sep 20 सप्टेंबर 22, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 18 Aug 20 सप्टेंबर 21, 2020
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 11 Aug 20 सप्टेंबर 21, 2020

पाने