समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
May 2019 Tahakub Sabha Karyaptrika.pdf मे 21, 2019
May 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika.pdf मे 17, 2019
Standing karyapatrika 21 May 19 मे 17, 2019
Standing karyapatrika 14 May 19 मे 10, 2019
Standing karyapatrika 6 May 19 मे 2, 2019
Standing karyapatrika 24 Apr 19 एप्रिल 20, 2019
Standing karyapatrika 16 Apr 19 एप्रिल 20, 2019
Standing karyapatrika 9 Apr 19 एप्रिल 8, 2019
Standing karyapatrika 2 Apr 19 मार्च 28, 2019
Standing Dakhal Vishay 8 Mar 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 27 Feb 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 21 Feb 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 14 Feb 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 5 Feb 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 30 Jan 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 22 Jan 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 16 Jan 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 8 Jan 19 मार्च 27, 2019
Standing Dakhal Vishay 2 Jan 19 मार्च 27, 2019
Mukhya Sabha April 2019 Karyaptrika मार्च 26, 2019
Standing karyapatrika 26 Mar 19 मार्च 20, 2019
Standing karyapatrika 19 Mar 19 मार्च 16, 2019
Standing karyapatrika 14 Mar 19 मार्च 12, 2019
Shahar Sudharana Samiti 06-03-2019 मार्च 6, 2019
Standing karyapatrika 8 Mar 19 मार्च 6, 2019
March 2019 Dakhal Kelele Vishay मार्च 5, 2019
Standing karyapatrika 27 Feb 19 फेब्रुवारी 26, 2019
Budget Tahakub Sabha Pariptrak फेब्रुवारी 22, 2019
March 2019 फेब्रुवारी 22, 2019
20 Feb 2019 Dakhal Kelele Vishay फेब्रुवारी 21, 2019
Standing karyapatrika 20 Feb 19 फेब्रुवारी 18, 2019
Feb. 2019 Khas Sabha Budget 2019-20 फेब्रुवारी 16, 2019
FEB 2019 Mukhya Sabha Karyaptrika फेब्रुवारी 16, 2019
Standing karyapatrika 12 Feb 19 फेब्रुवारी 8, 2019
Standing karyapatrika 5 Feb 19 फेब्रुवारी 4, 2019
Standing karyapatrika 5 Feb 19 फेब्रुवारी 4, 2019
Standing Dakhal Vishay 11 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 24 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 17 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 4 Dec 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 27 Nov 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 22 Nov 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing Dakhal Vishay 5 Nov 18 फेब्रुवारी 1, 2019
Standing karyapatrika 29 Jan 19 जानेवारी 28, 2019
Mahila Bal Kalyan Samiti 23 1 2019 जानेवारी 22, 2019
Standing karyapatrika 22 Jan19 जानेवारी 21, 2019
Jan 2019 Dakhal Kelele Vishay जानेवारी 19, 2019
Name Samiti 19.1.2019 जानेवारी 17, 2019
Jan 2019 Mukhya Sabha Purawani जानेवारी 15, 2019
Standing karyapatrika 16 Jan 19 जानेवारी 14, 2019

पाने