समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
मुख्य सभा Mukhya Sabha April 2021 Karyaptrika एप्रिल 20, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 20 Apr 21 एप्रिल 16, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha April 2021 Karyaptrika एप्रिल 12, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 12 Apr 21 एप्रिल 8, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 8 Dec 20 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Mar 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 9 Mar 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 26 Feb 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 16 Feb 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 9 Feb 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 2 Feb 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 19 Jan 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 19 Jan 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 12 Jan 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 5 Jan 21 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 22 Dec 20 एप्रिल 7, 2021
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 15 Dec 20 एप्रिल 7, 2021
मुख्य सभा Dy Mayor Election Karyaptrika एप्रिल 2, 2021
मुख्य सभा Prabhag Election Pariptrak 2021 एप्रिल 2, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 5 Apr 21 मार्च 31, 2021
मुख्य सभा Dy.Mayor 2021 Nomination Paripatrak मार्च 26, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 30 Mar 21 मार्च 25, 2021
मुख्य सभा Feb 2021 Dakhal Karun Ghetale Vishay मार्च 24, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha April 2021 Information Takta मार्च 24, 2021
नाव समिती Name Samiti 19.3.2021 मार्च 24, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 23 Mar 21 मार्च 19, 2021
मुख्य सभा March 2021 Dakhal Vishay मार्च 18, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha March 2021 मार्च 15, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 16 Mar 21 मार्च 12, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 9 Mar 21 मार्च 8, 2021
मुख्य सभा Mukhya Sabha Information Takta March 2021 मार्च 2, 2021
मुख्य सभा Tax Sabha Feb 2021 मार्च 2, 2021
मुख्य सभा Microsoft Word - 1 March 2021 Khas Sabha Budget 2021-22 मार्च 2, 2021
मुख्य सभा Vetan Ayog Karyapatrika मार्च 2, 2021
मुख्य सभा Feb 2021 मार्च 2, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 26 Feb 21 फेब्रुवारी 24, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 9 Feb 21 फेब्रुवारी 12, 2021
स्थायी समिती Standing Karyapatrika 16 Feb 21 फेब्रुवारी 12, 2021
मुख्य सभा Khas Sabha 8.2.2021 फेब्रुवारी 5, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 2 Feb 21 जानेवारी 29, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Jan 21 जानेवारी 25, 2021
मुख्य सभा Jan 2021 Purawani जानेवारी 21, 2021
मुख्य सभा Dec 2020 Karun Ghetale जानेवारी 20, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 19 Jan 21 जानेवारी 16, 2021
नाव समिती Name Samiti 15.1.2021 जानेवारी 15, 2021
मुख्य सभा Jan 2021 Mukhya Sabha Information Takta जानेवारी 12, 2021
मुख्य सभा Jan 2021 जानेवारी 12, 2021
मुख्य सभा Jan 2021.... जानेवारी 11, 2021
नाव समिती Name Samiti 8.1.2021 जानेवारी 8, 2021
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 Jan 21 जानेवारी 8, 2021

पाने