मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची टक्केवारी

राज्य निवडणूक आयोग ,महाराष्ट्र

पुणे महानगरपालिका - सार्वत्रिक निवडणूक २०१७

मतमोजणीची अंतिम स्थिती दर्शविणारे प्रपत्र

अनु. क्र. प्रभागाचे नाव मतमोजणीची अंतिम स्थिती दर्शविणारे प्रपत्र
1 कळस - धानोरी येथे क्लिक करा
2 फुलेनगर- नागपूरचाळ येथे क्लिक करा
3 विमाननगर - सोमनाथ नगर येथे क्लिक करा
4 खराडी - चंदननगर येथे क्लिक करा
5 वडगांवशेरी - कल्याणीनगर येथे क्लिक करा
6 येरवडा येथे क्लिक करा
7 पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी येथे क्लिक करा
8 औंध - बोपोडी येथे क्लिक करा
9 बाणेर - बालेवाडी - पाषाण येथे क्लिक करा
10 बावधन - कोथरुड डेपो येथे क्लिक करा
11 रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थ नगर येथे क्लिक करा
12 मयुर कॉलनी-डहाणूकर कॉलनी येथे क्लिक करा
13 एरंडवणा - हॅपी कॉलनी येथे क्लिक करा
14 डेक्कन जिमखाना-मॉडेल कॉलनी येथे क्लिक करा
15 शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ येथे क्लिक करा
16 कसबा पेठ - सोमवार पेठ येथे क्लिक करा
17 रास्ता पेठ - रविवार पेठ येथे क्लिक करा
18 खडकमाळ आळी-म. फुले पेठ येथे क्लिक करा
19 लोहियानगर - कासेवाडी येथे क्लिक करा
20 ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल येथे क्लिक करा
21 कोरेगांव पार्क - घोरपडी येथे क्लिक करा
22 मुंढवा - मगरपट्टा सिटी येथे क्लिक करा
23 हडपसर गांवठाण - सातववाडी येथे क्लिक करा
24 रामटेकडी - सय्यदनगर येथे क्लिक करा
25 वानवडी येथे क्लिक करा
26 महंम्मदवाडी - कौसर बाग येथे क्लिक करा
27 कोंढवा खुर्द - मीठा नगर येथे क्लिक करा
28 सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर येथे क्लिक करा
29 नवी पेठ - पर्वती येथे क्लिक करा
30 जनता वसाहत - दत्तवाडी येथे क्लिक करा
31 कर्वेनगर येथे क्लिक करा
32 वारजे माळवाडी येथे क्लिक करा
33 वडगांव धायरी - सनसिटी येथे क्लिक करा
34 वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द येथे क्लिक करा
35 सहकारनगर - पद्‌मावती येथे क्लिक करा
36 मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर येथे क्लिक करा
37 अप्पर सुपर इंदिरा नगर येथे क्लिक करा
38 राजीव गांधी उान-बालाजीनगर येथे क्लिक करा
39 धनकवडी - आंबेगांव पठार येथे क्लिक करा
40 आंबेगांव दत्तनगर-कात्रज गावठाण येथे क्लिक करा
41 कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी येथे क्लिक करा