आधिकारी संपर्क महापालिका आयुक्त

सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी : 
कर्मचारीचे नाव: 
श्रीमती. स्वाती समीर वडके

डेज़िग्नैशन:

फोन नंबर: 
+91 25501106
मोबाइल क्रमांक 1: 
+91 9923569398
ई-मेल आयडी: 
apiomco@punecorporation.org
मराठी
जन माहिती अधिकारी: 
कर्मचारीचे नाव: 
श्री. दयानंद सोनकांबळे

डेज़िग्नेशन:

मोबाइल क्रमांक: 
+91 9922971154
ई-मेल आयडी: 
daya.sonkamble123@gmail.com
अपिलिय प्राधिकारी: 
कर्मचारीचे नाव: 
श्री. अनिल मुळे

डेज़िग्नैशन:

ई-मेल आयडी: 
aamco@punecorporation.org
खातेप्रमुखाची माहिती: 
नाव: 
श्री. सौरभ राव
ईमैल आइडी: 
pmcmco@gmail.com

डेज़िग्नैशन:

मोबाइल क्रमांक: 
+91 25501100
माहिती तंत्रज्ञान नोडल ऑफिसर: 
कर्मचारीचे नाव: 
श्री. प्रशांत पाटील
ईमैल आइडी: 

डेज़िग्नैशन:

मोबाइल क्रमांक: 
+91 8149864679
कर्मचारीचे नाव: 
श्रीमती. स्वाती वडके

डेज़िग्नैशन:

मोबाइल क्रमांक: 
+91 9923569398
संकेतस्थळ अद्यावत करणेसाठी नामनिर्देशित सेवकाचे नांव: 
कर्मचारीचे नाव: 
श्रीमती. स्वाती समीर वडके
ई-मेल आयडी: 

डेज़िग्नेशन:

मोबाइल क्रमांक: 
+91 9923569398
विभागाची माहिती: 
विभाग पत्ता: 
Municipal Commissioner Office PMC Main Building 4th floor, Shivajinagar, Opp Mangla Theater, Pune 411 005
मोबाइल क्रमांक: 
+91 25501108
ई-मेल: 
संपर्क क्रमांक: 
02025501107

विभागाचे नाव निवडा: