Recruitments

Department Name Recruitment subject Download Start Date End Date
Social Development Department समाज विकास विभाग अंतर्गत अस्थायी पदावर ४४ दिवसांच्या करार पद्धतीने सेवा घेणेस व आवश्यकता असल्यास एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन ०६ महिन्यांपर्यंत एकवट मानधनावर सेवे बाबत Friday, September 17, 2021 Tuesday, September 21, 2021
Taxation and Tax Collection Department Recruitment for Contract Basis 6 Month in Property Tax Dept Wednesday, September 8, 2021 Wednesday, September 22, 2021