Recruitments

Recruitment No Recruitment Title Department Name Recruitment File Start Date End Date
414 आरोग्य कार्यालया अंतर्गत अस्थायी पदांवर ६ महिन्यांकरिता, करार पद्धतीने एकवट मानधनावर पदे भरण्याबाबत Health Department Saturday, September 21, 2019 Tuesday, September 24, 2019
412 पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील आरोग्य खात्याकडे डॉक्टर,स्पेशालिस्ट डॉक्टर व हॉस्पिटलकडील विविध हुद्द्यांवर ६ महिने मुदतीसाठी करार पद्धतीने सेवा घेणेबाबत. Health Department Thursday, September 19, 2019 Saturday, October 5, 2019
411 Contractual Services for 6 Months Estate & Management Thursday, September 19, 2019 Thursday, September 26, 2019
410 Regarding the Appointment of Apprentice Candidates for Apprenticeships for the Year 2019-20. General Administration Department Thursday, September 19, 2019 Friday, October 11, 2019