कार्यालयीन आदेश

English
फाईलचे नाव: 
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Friday, September 13, 2019 - 18:00
अपलोड तारीख: 
Friday, September 13, 2019 - 18:00
गट निवडा: 
कर्मचारी