आज्ञापत्र

English
फाईलचे नाव: 
पुणे मनपाच्या माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण कार्यालयाकडील उच्च माध्यमिक विभागासाठी "शिक्षण सेवक" आणि विना अनुदानित शाळांसाठी माध्यमिक शिक्षक या पदांवरील हंगामी नियुक्ती करणेबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Wednesday, September 11, 2019 - 17:15
अपलोड तारीख: 
Friday, September 13, 2019 - 17:15
गट निवडा: 
कर्मचारी