पुणे मनपाच्या प्राथमिक विभागासाठी मराठी माध्यम- शिक्षण सेवक (६वी ते ८वी-पदवीधर शिक्षक, विषय – गणित/ विज्ञान ) आणि उर्दू माध्यम - शिक्षण सेवक (१ली ते ५वी) या पदांवरील हंगामी नियुक्ती करणेबाबत.

English
फाईलचे नाव: 
पुणे मनपाच्या प्राथमिक विभागासाठी मराठी माध्यम- शिक्षण सेवक (६वी ते ८वी-पदवीधर शिक्षक, विषय – गणित/ विज्ञान ) आणि उर्दू माध्यम - शिक्षण सेवक (१ली ते ५वी) या पदांवरील हंगामी नियुक्ती करणेबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
माहिती: 
पुणे मनपाच्या प्राथमिक विभागासाठी मराठी माध्यम- शिक्षण सेवक (६वी ते ८वी-पदवीधर शिक्षक, विषय – गणित/ विज्ञान ) आणि उर्दू माध्यम - शिक्षण सेवक (१ली ते ५वी) या पदांवरील हंगामी नियुक्ती करणेबाबत.
परिपत्रक दिनांक: 
Friday, September 13, 2019 - 17:15
अपलोड तारीख: 
Friday, September 13, 2019 - 17:15
गट निवडा: 
नागरिक
कर्मचारी