आज्ञापत्र

English
फाईलचे नाव: 
पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी (मा/तां) कार्यालयाकडील मराठी व उर्दू माध्यम 'शालाप्रमुख' वर्ग - २ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Friday, September 13, 2019 - 16:15
अपलोड तारीख: 
Friday, September 13, 2019 - 16:15
गट निवडा: 
कर्मचारी