CIRCULAR

E.g., 12/06/2021
E.g., 12/06/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
462 4235 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
461 4233 Labour Welfare Office कोव्हीड-१९ महापालिका अधिकारी / कर्मचार्यांसाठी उपाययोजना 19.05.2020
460 4233 Labour Welfare Office कोव्हीड-१९ महापालिका अधिकारी / कर्मचार्यांसाठी उपाययोजना 19.05.2020
459 4232 General Administration Department डॉ. महेश डोईफोडे, उप आयुक्त, स्थानिक संस्था कर विभाग यांचे वैद्यकीय रजेबाबत 18.05.2020
458 4231 Disaster Management Department पूर नियंत्रण २०२० योजने अतर्गत झोनल ऑफिसर नेमणुका बाबत 15.05.2020
457 4229 Chief Accountant TDS कपातीबाबत 15.05.2020
456 4230 Chief Accountant TDS कपातीबाबत 15.05.2020
455 4228 Disaster Management Department महानगरपालिका मुख्य भवन येथे पूर नियंत्रण केंद्रवरील कामासाठी सेवकवर्ग पाठवणे बाबत 15.05.2020
454 4226 Labour Welfare Office ध्वजदिन निधी संकलनाबाबत. 15.05.2020
453 4223 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
452 4224 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या बालवाडी शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
451 4225 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या बालवाडी शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
450 4222 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
449 4221 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.05.2020
448 4220 Chief Accountant Covid-19 अंतर्गत केलेल्या कामाचा तपशील 14.05.2020
447 4219 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 13.05.2020
446 4218 Social Development Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.क्वारंटाईन सेंटरकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृह, घोले रोड उपलब्ध करणे बाबत. 13.05.2020
445 4217 Disaster Management Department कॉरंटाईन /आयसोएलेशन सेंटर तसेच कोव्हीड सेंटरमध्ये करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक 13.05.2020
444 4216 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Negative आणि Awaited कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.05.2020
443 4214 Chief Accountant सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणारे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम-पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रक व वित्तीय उपयायोजना. 13.05.2020
442 4213 Chief Accountant सन २०१९-२०२० चे अंदाजपत्रकिय कामांचे मुदतवाढी बाबत 13.05.2020
441 4215 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत 13.05.2020
440 4211 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – प्रतिबंधित क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यामधील नागरिकांना धान्य किट वितरणाबाबत 13.05.2020
439 4212 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.05.2020
438 4210 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त व सदस्य सचिव, वृक्ष प्राधिकरण’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.05.2020
437 4209 General Administration Department वैद्यकीय तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी व अन्य पदांच्या भरती प्रकरणी संभाव्य निवड कक्षेतील पात्र उमेदवारांची प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे छाननी कामी छाननी समिती नियुक्ती करणेबाबत 12.05.2020
436 4208 Chief Accountant कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थावरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत. 12.05.2020
435 Chief Accountant कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थावरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत. 12.05.2020
434 4207 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ५) 12.05.2020
433 4206 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ४) 12.05.2020
432 4204 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. २) 12.05.2020
431 4203 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. १) 12.05.2020
430 4205 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ३) 12.05.2020
429 4202 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 12.05.2020
428 4201 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 12.05.2020
427 4200 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 11.05.2020
426 4199 Central Store Department Circular Regarding Mask 11.05.2020
425 4199 Central Store Department Circular Regarding Mask 11.05.2020
424 4198 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत (आदेश ) 10.05.2020
423 4197 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
422 4195 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
421 4194 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
420 4196 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत NICMAR एन.आय.ए पोस्ट ऑफिस बालेवाडी ,पुणे येथे व सिंहगड कॉलेज वडगाव बुद्रुक येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
419 4192 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
418 4193 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - श्री. शिव छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी पुणे येथील कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
417 4191 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
416 4190 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 08.05.2020
415 4189 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
414 4186 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 08.05.2020
413 4185 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.05.2020
412 4184 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - नागरी सुविधा केंद्र येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.05.2020
411 4183 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Swab Testing केंद्राकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
410 4182 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. 06.05.2020
409 4181 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिताकर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
408 4180 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Swab Testing केंद्राकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
407 4179 Estate & Management १५६ - क्वारंटाईन / आयसोलेशन सेंटर तसेच कोव्हीड केअर सेंटर येथील द्यावयाच्या सुविधेबाबत. 06.05.2020
406 4178 Estate & Management बालेवाडी क्रीडा संकुल येथील क्वारंटाईन / कोव्हीड केअर सेंटर येथील व्यवस्थेबाबत. 05.05.2020
405 4178 Estate & Management बालेवाडी क्रीडा संकुल येथील क्वारंटाईन / कोव्हीड केअर सेंटर येथील व्यवस्थेबाबत. 05.05.2020
404 4177 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासकीय कामकाज/पत्रव्यवहार यामध्ये सुधारित पदनामांचा वापर करणेबाबत. 05.05.2020
403 4176 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 05.05.2020
402 4174 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 05.05.2020
401 4175 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आरोग्याबाबतची माहिती पाठविनेबाबत. 05.05.2020
400 4173 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय वर्ग - ड मधील कर्मचारी) 04.05.2020
399 4172 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील वय वर्ष ५५ व त्यापुढील उप शिक्षक व बालवाडी शिक्षिका यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करणेबाबत 03.05.2020
398 4171 General Administration Department गरोदर महिला सेवकांना करोना प्रतिबंधात्मक उपायोजानाच्या कामासाठी तसेच पुढील आदेश होईपर्यंत कार्यालयात येण्यापासून सवलत देणेबाबत 03.05.2020
397 4170 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत 03.05.2020
396 4168 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2020
395 4169 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत टपुणे मनपा हद्दीतील झोपडपट्टी(Slum) भागातील खाजगी दवाखाने सुरु करणेबाबत 03.05.2020
394 4169 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत टपुणे मनपा हद्दीतील झोपडपट्टी(Slum) भागातील खाजगी दवाखाने सुरु करणेबाबत 03.05.2020
393 4167 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2020
392 4165 General Administration Department केंद्र सरकारकडून विकसित करण्यात आलेले आरोग्य सेतू अॅप वापरण्याच्या सूचना निर्गमित करणेबाबत 02.05.2020
391 4164 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.05.2020
390 4163 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत NICMAR एन. आय. ए. पोस्ट ऑफिसम बालेवाडी, पुणे व सिंहगड कॉलेज, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.05.2020
389 4162 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 02.05.2020
388 4160 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.05.2020
387 4161 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथील क्वारंटाईन कक्षात गैरहजर असलेबाबत 01.05.2020
386 4159 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
385 4158 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
384 4157 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील अधिकारी/सेवक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करणेबाबत. (आदेश) 01.05.2020
383 4156 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मराठवाडा मित्र मंडळ इंजिनिअरिंग वसतीगृह ,कर्वेनगर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
382 4155 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.एस एम .जोशी महाविद्यालय वसतिगृह ,हडपसर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
381 4154 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.04.2020
380 4153 Labour Welfare Office दिनांक १ मे, महाराष्ट्र/कामगार दिन ध्वजारोहण समारंभ. 30.04.2020
379 4166 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मे २०२० नियुक्ती आदेश 03.05.2020
378 4152 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वारंटाईन काक्षाचे ठिकाणची माहिती उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
377 4151 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह कोंढवा सासवड रोड ,पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
376 4150 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील दिव्यांग कर्मचारी यांची उपस्थिती व इतर अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीचे प्रमाणाबाबत. 29.04.2020
375 4149 Encroachment अनधिकृतपणे फळे भाजीपाला विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणे बाबत 29.04.2020
374 4148 Encroachment करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- महापालिका हद्दीतील भाज्यामंड्या बंद करून त्याऐवजी घराजवळ भाजीपाला (तरकारी) उपलब्ध करणेबाबत. 29.04.2020
373 4147 Encroachment करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- पुणे शहरातील नागरिकांना भाजीभाला व फळे यांचे वितरणाबाबतचे पुणे मनपातर्फे केलेले नियोजन 29.04.2020
372 4146 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 29.04.2020
371 4145 Chief Accountant COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
370 4144 Chief Accountant COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
369 4143 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुणे मनपा भवनातील सर्व विभागामध्ये औषध फवारणी करण्यात येणार असल्याबाबत. 28.04.2020
368 4142 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
367 4141 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
366 4140 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
365 4139 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
364 4138 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांना खातेनिहाय चौकशी कामी मनपा सेवेतून निलंबित करणेबाबत. 28.04.2020
363 4137 Central Store Department Office Order Regarding Corona 28.04.2020
362 4136 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.एम.जोशी महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
361 4135 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
360 4134 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जे. एस. पी. एम. महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
359 4133 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
358 4132 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
357 4131 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
356 4130 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - COEP महाविद्यालय वसतिगृह, शिवाजीनगर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
355 4129 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
354 4128 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत रक्षकनगर क्रीडा संकुल येथे कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
353 4127 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
352 4126 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील सहा महिने मुदतीसाठी एकवट मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या गैरहजर राहिलेल्या शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 24.04.2020
351 4125 Chief Accountant कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
350 4124 Chief Accountant कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
349 4123 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दरमहा विवरण पत्र सादर करणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 24.04.2020
348 4122 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 23.04.2020
347 4121 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
346 4120 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
345 4119 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
344 4118 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
343 4117 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. ज्ञानेश्वर वसतिगृह, समाज कल्याण विभाग, येरवडा, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
342 4116 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
341 4115 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे एप्रिल २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.04.2020
340 4114 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) या साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 23.04.2020
339 4113 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
338 4112 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिंहगड कॉलेज वसतीगृह येथे क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
337 4111 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधी वार्षिक सभासद वर्गणी कपात करणे 22.04.2020
336 4110 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन. आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
335 4109 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
334 4108 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 21.04.2020
333 4107 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत 21.04.2020
332 4106 General Administration Department कोरोना संक्रमणशील क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून दि. २०/०४/२०२० ते दि.२७/०४/२०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशादरम्यान वाहतुकीच्या सवलतीबाबत 21.04.2020
331 4105 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजनाबाबत 20.04.2020
330 4104 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.04.2020
329 4103 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना संशयित व कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत. 20.04.2020
328 4102 General Administration Department श्री. सिराज निसार शेख, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 16.04.2020
327 4101 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-आरोग्य विभागाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत. 16.04.2020
326 4100 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयामधील अधिकारी/कर्मचारी व अभ्यागतांनी चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणेबाबत. 16.04.2020
325 4099 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-मोटार वाहन विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.04.2020
324 4098 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.(पदभाराबाबत.) 15.04.2020
323 4097 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.04.2020
322 4096 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत. 14.04.2020
321 4095 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाकडे अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
320 4094 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिम्बायोसिस (Symbiosis) हॉस्पिटल, लवळे येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
319 4093 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भारती हॉस्पिटल येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
318 4092 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Covid Care Center कडील अहवाल सादर करणेबाबत. 13.04.2020
317 4091 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोन संशयित व करोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत 10.04.2020
316 4089 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर प्रसूतिगृह येथे कर्मचारी देणेबाबत 10.04.2020
315 4090 General Administration Department कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत 10.04.2020
314 4088 Disaster Management Department कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश.शुद्धी पत्रक 10.04.2020
313 4087 General Administration Department क्वारंटाईन कक्षाच्या अनुषंगाने भवन रचना विभागाकडील कार्यरत असलेल्या सेवकांच्या कामकाजाबाबत 10.04.2020
312 4086 Disaster Management Department कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश. 09.04.2020
311 4085 Chief Accountant महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
310 4084 Chief Accountant महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
309 4083 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 09.04.2020
308 4082 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. वैशाली जाधव, सहा.आरोग्पय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.04.2020
307 4081 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोवीड- १९ आजाराच्या अहवालाच्या संदर्भात नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत. 08.04.2020
306 4080 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहिती संकलनासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत 08.04.2020
305 4079 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करणेबाबत 08.04.2020
304 4078 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 08.04.2020
303 4077 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) प्रतिबंधक उपाययोजनेकामी कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना सुरक्षा कवच पुरविणेबाबत 08.04.2020
302 4076 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता समन्वय अधिकारी नियुक्त करणेबाबत. 07.04.2020
301 4075 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
300 4074 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित केलेल्या भागातील रुग्णाची ससून सर्वोपच्चार रुग्णालय, पुणे मधून माहिती घेणेबाबत. 07.04.2020
299 4073 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदत काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
298 4072 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणूच्या उपायांसाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता आरोग्य विमा पॉलिसीबाबत. 07.04.2020
297 4071 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या रुग्णालयाच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 07.04.2020
296 4070 Labour Welfare Office कोव्हीड १९ माहे मार्च पेड इन एप्रिल २०२० वेतन प्रदानाबाबत 07.04.2020
295 4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
294 4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
293 4068 Health Department कार्यालयीन परिपत्रक – Covid-19 मुळे रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या दहन/ दफनाबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत. 06.04.2020
292 4068 Health Department कार्यालयीन परिपत्रक – Covid-19 मुळे रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या दहन/ दफनाबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत. 06.04.2020
291 4067 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णांचे सर्वेक्षण करणेबाबत)) 04.04.2020
290 4066 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत श्री.भोर) 04.04.2020
289 4065 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत श्री.डोईफोडे) 04.04.2020
288 4064 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सामाजिक संस्थांकडून मदत मिळण्याबाबत. 03.04.2020
287 4063 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मास्क आणि Sanitizer उपलब्धतेबाबत. 03.04.2020
286 4062 General Administration Department COVID-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनेबाबत. 03.04.2020
285 4061 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदतीकरिता कक्ष स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
284 4060 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत. 03.04.2020
283 4059 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदतीकरिता कक्ष स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
282 4058 Municipal Commissioner Office कार्यालयीन आदेश 03.04.2020
281 4057 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायबाबत. CSR करिता अंतर्गत कोअर समिती स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
280 4056 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 02.04.2020
279 4055 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत. 02.04.2020
278 4055 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Home Quarantine बाबत आढावा घेणेबाबत. 02.04.2020
277 4054 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
276 4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
275 4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
274 4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
273 4052 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
272 4051 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
271 4050 General Administration Department COVID-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, पारराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनेबाबत. 01.04.2020
270 4049 Chief Accountant महसुली व भांडवली अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामाच्या स्वतंत्र यादी बाबत 01.04.2020
269 4049 Chief Accountant महसुली व भांडवली अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामाच्या स्वतंत्र यादी बाबत 01.04.2020
268 4048 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
267 4047 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
266 4046 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. (आज्ञापत्र क्र. २) 31.03.2020
265 4045 General Administration Department पुणे महानगरपालिका हद्दीत १% सोडियम हायपो क्लोराईटची फवारणीबाबत. 31.03.2020
264 4044 Chief Accountant मे.ए.एन.गावडे आणि कंपनी, चार्टर्ड अकाऊंटट, पुणे यांची पुणे महानगरपालिकेसाठी आर्थिक बाबी व तत्सम सल्ला व विविध करांबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ञ सल्लागार, वस्तू व सेवाकर सल्लागार म्हणून केलेल्या नेमणुकीबाबत 31.03.2020
263 4043 Chief Accountant शासकीय कार्माचारांची वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांची बँक खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत. 31.03.2020

Pages