आदेश

English
फाईलचे नाव: 
कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत.
परिपत्रक अपलोड करा: 
परिपत्रक दिनांक: 
Thursday, May 21, 2020 - 18:15
अपलोड तारीख: 
Thursday, May 21, 2020 - 18:20
गट निवडा: 
कर्मचारी