आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
63% (1147 मत)
नाही
37% (667 मत)
एकूण मते: 1814