आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
68% (1582 मत)
नाही
32% (760 मत)
एकूण मते: 2342