आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
61% (976 मत)
नाही
39% (630 मत)
एकूण मते: 1606