आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?


आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
66% (1354 मत)
नाही
34% (705 मत)
एकूण मते: 2059