आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

होय
73% (374 मत)
नाही
27% (137 मत)
एकूण मते: 511