आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
75% (6185 मत)
नाही
25% (2012 मत)
एकूण मते: 8197