समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
नाव समिती Name Committee 31.1.2017 जानेवारी 25, 2018
मुख्य सभा Jan 2018 Mukhya Sabha Dakhal Vishay जानेवारी 25, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 Jan 18 जानेवारी 19, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Jan 18 जानेवारी 11, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 10.1.2018 जानेवारी 9, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 10.1.2018 जानेवारी 9, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Jan 2018 Karyaptrika जानेवारी 9, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 8 Jan 18 जानेवारी 5, 2018
मुख्य सभा Jan 2018 Mukhya Sabha Information Takta डिसेंबर 29, 2017
नाव समिती Name Committee 30.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 27.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 27.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
स्थायी समिती Standing Committee 26.12.2017 डिसेंबर 22, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2017 Dakhal Vishay डिसेंबर 22, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Tahakub Dec डिसेंबर 19, 2017
नाव समिती Name Samiti 16.12.2017 डिसेंबर 15, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 18 Dec 17 डिसेंबर 14, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2017 डिसेंबर 14, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 13.12.2017 डिसेंबर 11, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 13.12.2017 डिसेंबर 11, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 11 Dec 17 डिसेंबर 7, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Dec 17 डिसेंबर 5, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 29.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
नाव समिती Name Samiti 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
मुख्य सभा Khas Sabha 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Nov 17 नोव्हेंबर 27, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 22.11.2017 नोव्हेंबर 22, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 21 Nov 17 नोव्हेंबर 20, 2017
मुख्य सभा P.M.P.M.L Khas Sabha नोव्हेंबर 17, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 2017 Dakhal Vishay नोव्हेंबर 17, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 25 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 16 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 10 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing Dakhal Vishay 3 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 13 Nov 17 नोव्हेंबर 9, 2017
मुख्य सभा Oct 2017 Tahakub Sabha Pariptrak नोव्हेंबर 9, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti - 8.11 नोव्हेंबर 7, 2017
शहर सुधारणा समिती shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
शहर सुधारणा समिती shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
शहर सुधारणा समिती shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Nov 2017 Karyaptrika नोव्हेंबर 4, 2017
विधी समिती Vidhi Samiti नोव्हेंबर 2, 2017
नाव समिती Name Samiti 30.10.2017 ऑक्टोबर 30, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 31 Oct 17 ऑक्टोबर 26, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Oct 2017 Purawani Karyaptrika ऑक्टोबर 25, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Oct 2017 Dakhal Vishay ऑक्टोबर 25, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 25 Oct 17 ऑक्टोबर 18, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 26 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 18 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 7 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017

पाने