समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
Standing karyapatrika 25 Oct 17 ऑक्टोबर 18, 2017
Standing Dakahal Vishay 26 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 7 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 16 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 8 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 1 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing karyapatrika 16 Oct 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Mukhya Sabha 16 Oct 2017 ऑक्टोबर 10, 2017
Standing karyapatrika 10 OCt 17 ऑक्टोबर 9, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 11.10.2017 ऑक्टोबर 9, 2017
Standing karyapatrika 3 Oct 17 सप्टेंबर 28, 2017
Audit Up Samiti 27.9.2017 सप्टेंबर 26, 2017
Standing karyapatrika 26 Sep 17 सप्टेंबर 25, 2017
Audit Up Samiti 23.8.2017 सप्टेंबर 20, 2017
Audit Up Samiti 20.9.2017 सप्टेंबर 20, 2017
Audit Up Samiti सप्टेंबर 20, 2017
Audit Up Samiti सप्टेंबर 20, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay सप्टेंबर 20, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay सप्टेंबर 18, 2017
Standing karyapatrika 18 Sep 17 सप्टेंबर 14, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Karyaptrika सप्टेंबर 12, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 13.9.2017 सप्टेंबर 11, 2017
Standing karyapatrika 12 Sep 17 सप्टेंबर 8, 2017
Standing karyapatrika 7 Sep 17 सप्टेंबर 4, 2017
Name Samiti 1.9.2017 ऑगस्ट 31, 2017
Standing karyapatrika 29 Aug 17 ऑगस्ट 28, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 23.8.2017 ऑगस्ट 21, 2017
Standing Dakahal Vishay 25 July 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 July 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 12 July 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 4 July 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 28 June 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 21 June 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 6 June 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 30 May 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 23 May 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 15 May 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 11 May 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 2 May 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 Apr 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 11 Apr 17 ऑगस्ट 19, 2017
Standing karyapatrika 22 Aug 17 ऑगस्ट 19, 2017
Krida Samiti 10.8.2017 ऑगस्ट 18, 2017
Mukhya Sabha August 2017 Purawani ऑगस्ट 18, 2017
Audit Up Samiti 18.8.2017 ऑगस्ट 18, 2017
Audit Up Samiti 9.8.2017 ऑगस्ट 18, 2017
Audit Up Samiti 2.8.2017 ऑगस्ट 18, 2017
Standing karyapatrika 16 Aug 17 ऑगस्ट 11, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 10.8.2017 ऑगस्ट 10, 2017

पाने