घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडा २०१७-२०२५

वर्णन: 

घनकचरा व्यवस्थापन कृती  आराखडा २००७-२०२५  पुणे महानगरपालिकेने घनकचर्याच्या व्यवस्थापनासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे.

Click here to download the PDF File

प्रारंभ तारीख: 
शुक्रवार, जून 30, 2017 to शनिवार, डिसेंबर 30, 2017

विभागाचे नाव:

image