CIRCULAR

E.g., 09/20/2020
E.g., 09/20/2020
Circular No. Department Name Subject Circular date
4162 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 02.05.2020
4160 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.05.2020
4161 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथील क्वारंटाईन कक्षात गैरहजर असलेबाबत 01.05.2020
4159 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
4158 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
4157 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील अधिकारी/सेवक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करणेबाबत. (आदेश) 01.05.2020
4156 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मराठवाडा मित्र मंडळ इंजिनिअरिंग वसतीगृह ,कर्वेनगर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
4155 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.एस एम .जोशी महाविद्यालय वसतिगृह ,हडपसर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
4154 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.04.2020
4153 Labour Welfare Office दिनांक १ मे, महाराष्ट्र/कामगार दिन ध्वजारोहण समारंभ. 30.04.2020
4166 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मे २०२० नियुक्ती आदेश 03.05.2020
4152 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वारंटाईन काक्षाचे ठिकाणची माहिती उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
4151 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह कोंढवा सासवड रोड ,पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
4150 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील दिव्यांग कर्मचारी यांची उपस्थिती व इतर अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीचे प्रमाणाबाबत. 29.04.2020
4149 Encroachment अनधिकृतपणे फळे भाजीपाला विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणे बाबत 29.04.2020
4148 Encroachment करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- महापालिका हद्दीतील भाज्यामंड्या बंद करून त्याऐवजी घराजवळ भाजीपाला (तरकारी) उपलब्ध करणेबाबत. 29.04.2020
4147 Encroachment करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- पुणे शहरातील नागरिकांना भाजीभाला व फळे यांचे वितरणाबाबतचे पुणे मनपातर्फे केलेले नियोजन 29.04.2020
4146 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 29.04.2020
4145 Chief Accountant COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
4144 Chief Accountant COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
4143 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुणे मनपा भवनातील सर्व विभागामध्ये औषध फवारणी करण्यात येणार असल्याबाबत. 28.04.2020
4142 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4141 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4140 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4139 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4138 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांना खातेनिहाय चौकशी कामी मनपा सेवेतून निलंबित करणेबाबत. 28.04.2020
4137 Central Store Department Office Order Regarding Corona 28.04.2020
4136 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.एम.जोशी महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4135 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4134 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जे. एस. पी. एम. महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4133 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4132 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4131 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4130 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - COEP महाविद्यालय वसतिगृह, शिवाजीनगर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4129 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4128 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत रक्षकनगर क्रीडा संकुल येथे कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4127 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4126 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील सहा महिने मुदतीसाठी एकवट मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या गैरहजर राहिलेल्या शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 24.04.2020
4125 Chief Accountant कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
4124 Chief Accountant कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
4123 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दरमहा विवरण पत्र सादर करणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 24.04.2020
4122 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 23.04.2020
4121 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4120 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4119 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4118 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4117 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. ज्ञानेश्वर वसतिगृह, समाज कल्याण विभाग, येरवडा, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4116 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4115 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे एप्रिल २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.04.2020
4114 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) या साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 23.04.2020
4113 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
4112 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिंहगड कॉलेज वसतीगृह येथे क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
4111 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधी वार्षिक सभासद वर्गणी कपात करणे 22.04.2020
4110 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन. आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
4109 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
4108 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 21.04.2020
4107 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत 21.04.2020
4106 General Administration Department कोरोना संक्रमणशील क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून दि. २०/०४/२०२० ते दि.२७/०४/२०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशादरम्यान वाहतुकीच्या सवलतीबाबत 21.04.2020
4105 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजनाबाबत 20.04.2020
4104 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.04.2020
4103 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना संशयित व कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत. 20.04.2020
4102 General Administration Department श्री. सिराज निसार शेख, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 16.04.2020
4101 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-आरोग्य विभागाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत. 16.04.2020
4100 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयामधील अधिकारी/कर्मचारी व अभ्यागतांनी चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणेबाबत. 16.04.2020
4099 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-मोटार वाहन विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.04.2020
4098 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.(पदभाराबाबत.) 15.04.2020
4097 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.04.2020
4096 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत. 14.04.2020
4095 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाकडे अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4094 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिम्बायोसिस (Symbiosis) हॉस्पिटल, लवळे येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4093 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भारती हॉस्पिटल येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4092 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Covid Care Center कडील अहवाल सादर करणेबाबत. 13.04.2020
4091 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोन संशयित व करोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत 10.04.2020
4089 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर प्रसूतिगृह येथे कर्मचारी देणेबाबत 10.04.2020
4090 General Administration Department कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत 10.04.2020
4088 Disaster Management Department कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश.शुद्धी पत्रक 10.04.2020
4087 General Administration Department क्वारंटाईन कक्षाच्या अनुषंगाने भवन रचना विभागाकडील कार्यरत असलेल्या सेवकांच्या कामकाजाबाबत 10.04.2020
4086 Disaster Management Department कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश. 09.04.2020
4085 Chief Accountant महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
4084 Chief Accountant महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
4083 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 09.04.2020
4082 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. वैशाली जाधव, सहा.आरोग्पय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.04.2020
4081 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोवीड- १९ आजाराच्या अहवालाच्या संदर्भात नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत. 08.04.2020
4080 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहिती संकलनासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत 08.04.2020
4079 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करणेबाबत 08.04.2020
4078 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 08.04.2020
4077 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) प्रतिबंधक उपाययोजनेकामी कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना सुरक्षा कवच पुरविणेबाबत 08.04.2020
4076 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता समन्वय अधिकारी नियुक्त करणेबाबत. 07.04.2020
4075 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
4074 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित केलेल्या भागातील रुग्णाची ससून सर्वोपच्चार रुग्णालय, पुणे मधून माहिती घेणेबाबत. 07.04.2020
4073 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदत काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
4072 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणूच्या उपायांसाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता आरोग्य विमा पॉलिसीबाबत. 07.04.2020
4071 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या रुग्णालयाच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 07.04.2020
4070 Labour Welfare Office कोव्हीड १९ माहे मार्च पेड इन एप्रिल २०२० वेतन प्रदानाबाबत 07.04.2020
4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
4068 Health Department कार्यालयीन परिपत्रक – Covid-19 मुळे रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या दहन/ दफनाबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत. 06.04.2020
4068 Health Department कार्यालयीन परिपत्रक – Covid-19 मुळे रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या दहन/ दफनाबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत. 06.04.2020
4067 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णांचे सर्वेक्षण करणेबाबत)) 04.04.2020
4066 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत श्री.भोर) 04.04.2020
4065 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत श्री.डोईफोडे) 04.04.2020
4064 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सामाजिक संस्थांकडून मदत मिळण्याबाबत. 03.04.2020
4063 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मास्क आणि Sanitizer उपलब्धतेबाबत. 03.04.2020
4062 General Administration Department COVID-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनेबाबत. 03.04.2020
4061 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदतीकरिता कक्ष स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
4060 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत. 03.04.2020
4059 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदतीकरिता कक्ष स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
4058 Municipal Commissioner Office कार्यालयीन आदेश 03.04.2020
4057 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायबाबत. CSR करिता अंतर्गत कोअर समिती स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
4056 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 02.04.2020
4055 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत. 02.04.2020
4055 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Home Quarantine बाबत आढावा घेणेबाबत. 02.04.2020
4054 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
4052 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4051 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4050 General Administration Department COVID-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, पारराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनेबाबत. 01.04.2020
4049 Chief Accountant महसुली व भांडवली अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामाच्या स्वतंत्र यादी बाबत 01.04.2020
4049 Chief Accountant महसुली व भांडवली अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामाच्या स्वतंत्र यादी बाबत 01.04.2020
4048 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4047 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4046 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. (आज्ञापत्र क्र. २) 31.03.2020
4045 General Administration Department पुणे महानगरपालिका हद्दीत १% सोडियम हायपो क्लोराईटची फवारणीबाबत. 31.03.2020
4044 Chief Accountant मे.ए.एन.गावडे आणि कंपनी, चार्टर्ड अकाऊंटट, पुणे यांची पुणे महानगरपालिकेसाठी आर्थिक बाबी व तत्सम सल्ला व विविध करांबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ञ सल्लागार, वस्तू व सेवाकर सल्लागार म्हणून केलेल्या नेमणुकीबाबत 31.03.2020
4043 Chief Accountant शासकीय कार्माचारांची वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांची बँक खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत. 31.03.2020
4042 Municipal Commissioner Office सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
Municipal Commissioner Office सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
4041 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4040 General Administration Department COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भाव- लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनाबाबत 30.03.2020
4039 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.03.2020
4038 Health Department देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
4038 Health Department देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
4037 Health Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4037 Health Department विषय :- कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4036 Disaster Management Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपाय योजना:कामगार निवारा केंद्र पुणे मनपा हद्दी मधील अन्य शहरातील स्तलांतरित कामगार व बेघर व्यक्तींच्या निवार्याची व्यवस्था करणे बाबत. 28.03.2020
4035 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
4034 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – पुणे शहरातील बेघरांची सोय करणेबाबत. 27.03.2020
4033 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
4032 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परदेशातून पुणे शहरात आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेण्याबाबत. 27.03.2020
4031 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे शहरात असलेल्या परराज्यातील रुग्णांना त्यांचे जिल्ह्यात/राज्यात सोडणेची व्यवस्था करणेबाबत. 26.03.2020
4030 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डोअर स्टेप मार्फत नागरिकांना भाजीपाला व तरकारी याची माहिती देण्यासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
4029 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.वैशाली जाधव, सहा.वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
4028 General Administration Department करोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बागडे मनोज यांचे कामकाजाबाबत. 26.03.2020
4027 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय / संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांचे परीक्षा प्रक्रीयेमध्ये सहभागी होणेस मान्यता देणेबाबत. 24.03.2020
4026 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये १% सोडियम क्लोराईट ची फवारणी करणेबाबत. 24.03.2020
4025 General Administration Department महानगरपालिकेच्या सर्व सन्माननीय सदस्य यांना वेळोवेळी मे. राज्य शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांचेतर्फे प्राप्त होणारी माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.03.2020
4024 General Administration Department निवडणूक कार्यालयाकडून मूळ कार्यालयाकडे हजर झालेल्या सेवकांचे वेतन आदा करणेबाबत. 24.03.2020
4023 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अधिकारी / सेवक यांच्या सेवा प्रतिबंधात्मक उपायाबाबतच्या कामकाजासाठी परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे वर्ग करणेबाबत. 23.03.2020
4022 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उपआयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4022 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील अधीक्षक अभियंता (विद्युत), पाणीपुरवठा या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.03.2020
4021 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. जैविक कचऱ्याचे अनुषंगाने प्रशासकीय कामकाजाबाबत 23.03.2020
4021 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4020 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत कामकाजाबाबत. 23.03.2020
4020 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ. वैशाली जाधव सहा. वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4019 Health Department आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
4019 Health Department आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
4018 Health Department आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
4018 Health Department आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
4017 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
4016 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
4015 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 21.03.2020
4014 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्त्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (कार्यालयीन आदेश ) 21.03.2020
4013 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे कटक मंडळ हद्दीत करावयाच्या कामाबाबत. 20.03.2020
4012 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे शहरतील सर्व क्वारंटाईन कक्षाचे ठिकाणी संपूर्ण नियंत्रणाबाबत. 20.03.2020
4011 Chief Accountant सर्व तसलमात यांची वार्षिक तपासणीबाबत 20.03.2020
4010 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 19.03.2020
4009 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्वारंटाईन सेंटरच्या व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
4008 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 19.03.2020
4007 General Administration Department समाज विकास विभाग आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी, वर्ग - १ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
4005 Skysign & License पुणे शहर हद्दीतील अनधिकृत / विना परवाना जाहिरात फलक, बोर्ड, बेनर, फ्लेक्स इ. वर कारवाई अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत करणे बाबत 19.03.2020
4004 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. अभिषेक सतिश पवार ) 18.03.2020
4003 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.03.2020
4002 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत 18.03.2020
4001 General Administration Department कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधत्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 18.03.2020
4000 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 18.03.2020
3998 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील गर्दीची ठिकाणे बंद करणेबाबत. 17.03.2020
3997 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णालय वैद्यकीय व्यवस्थापनेबाबत 17.03.2020
3995 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 17.03.2020
3999 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विलीनीकरण (Quarantine) कक्ष स्थापन करणेबाबत. 17.03.2020
3996 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णांना रुग्णालयातून सोडण्याबाबत 17.03.2020
3994 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपाचे दळवी रुग्णालय व बोपोडी येथील संजय गांधी रुग्णालय या ठिकाणी अतिरिक्त कक्ष Quarantine कक्ष सुरु करणेबाबत 17.03.2020
3993 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Quarantine कक्षाच्या ठिकाणी मुलभूत गरजांची व्यवस्था होणेबाबत 17.03.2020
3992 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वैद्यकीय साहित्याचा साठा (Stock) ठेवणेबाबत. 17.03.2020
3991 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णवाहिका व्यवस्थापानेबाबत 17.03.2020
3990 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे शहरातील खाजगी दवाखाने Quarantine / Isolation साठी निश्चित करणेबाबत 17.03.2020
3989 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोरोना रुग्ण आढळल्यानंतर करणेच्या कार्यवाहीबाबत 17.03.2020
3988 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ नायडू हॉस्पिटल येथे रुग्णांना swab चे नमुने तपासणी बाबत 17.03.2020
3987 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विमानातून येणाऱ्या प्रवाशावरील कार्यवाहीबाबत. 17.03.2020
3985 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहितीचे संकलन करण्याबाबत 17.03.2020
3986 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित/संपर्कात असलेल्या व्यक्तीच्या राहणाच्या ठिकाणाबाबत 17.03.2020
3984 General Administration Department कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) चा प्रादुभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे लोक प्रबोधन करणेबाबत 17.03.2020
3983 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परिसर सर्वेक्षण करण्याबाबत 17.03.2020
3982 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत पुणे मनपा हद्दीबाहेर रुग्णांबाबत 17.03.2020
3981 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वाहतूक व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
3980 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील सर्व खाजगी व शासकीय शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्र बंद ठेवणेबाबत. 17.03.2020
3979 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सुरक्षा व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
3978 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जैविक कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट याबाबत 17.03.2020
3977 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक" वर्ग - ३ (२५%पदोन्नती) या पदावर पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकी बाबत. 17.03.2020

Pages